PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đấu Trường  1. Khiêu chiến tại đấu trường
  2. Giới thiệu về 3 tổ chức trên TGTT
  3. Thách đấu các tổ chức (lần I)