PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sự Kiện 1. Event: Truy Tìm Hung Thủ
 2. Event tháng 10/2013 "Truy Tìm Hung Thủ"
 3. Phòng pháp y (tháng 9/03)
 4. Nghi phạm 1 (tháng 9/03)
 5. Nghi phạm 2 (tháng 9/03)
 6. Nghi phạm 3 (tháng 9/03)
 7. Vụ án tháng 9/2013
 8. Hướng dẫn đôi chút về Event hàng tháng
 9. Tổng kết, trao thưởng event giải án HOT tháng 9/2013
 10. Vụ án tháng 10/2013
 11. Phòng pháp y (tháng 10/2013)
 12. Nghi phạm 1 (tháng 10/03)
 13. Nghi phạm 2 (tháng 10/03)
 14. Nghi phạm 3 (tháng 10/03)
 15. Nghi phạm 4 (tháng 10/03)
 16. Nghi phạm 5 (tháng 10/03)
 17. Tổng kết, trao thưởng event giải án HOT tháng 10/2013
 18. Vụ án tháng 11/2013
 19. Phòng pháp y (tháng 11/2013)
 20. Nghi phạm 1 (tháng 11/2013)
 21. Nghi phạm 2 (tháng 11/2013)
 22. Nghi phạm 3 (tháng 11/2013)
 23. Tổng kết, trao thưởng event giải án HOT tháng 11/2013
 24. Thông Báo Về Án HOT hàng tháng tại diễn đàn TGTT
 25. Special Case 2014
 26. Án HOT tháng 1/2014
 27. Phòng pháp y (tháng 1/2014)
 28. Nghi phạm 1 (tháng 1/2014)
 29. Nghi phạm 2 (tháng 1/2014)
 30. Nghi phạm 3 (tháng 1/2014)
 31. Nghi phạm 1 - SC
 32. Tổng kết, trao thưởng event giải án HOT tháng 1/2014
 33. Tranh Tài Suy Luận (tháng 4/2014)
 34. Nghi phạm 2 - SC
 35. Nghi phạm 3 - SC
 36. Nghi phạm 4 - SC
 37. Tổng kết, trao thưởng event giải án HOT tháng 04/2014
 38. Tranh Tài Giải Mã ( Special Case tháng 05/2014)
 39. Event: Tác giả trinh thám 2015
 40. Án HOT 2014 (Final)
 41. Phòng Pháp Y (Án HOT 2014 Final)
 42. Nghi Phạm 1 (Án HOT 2014 Final)
 43. Nghi Phạm 2 (Án HOT 2014 Final)
 44. Nghi Phạm 3 (Án HOT 2014 Final)
 45. Nghi Phạm 4 (Án HOT 2014 Final)
 46. Event: Tư Duy Suy Luận