PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Câu đố trùm hại nãochithang
07-20-2015, 04:24 PM
Bài toán : 121, 111211, 311221 - số tiếp theo là số nào ?

ksc10
07-20-2015, 05:06 PM
Look and say sequence :D
Nhưng số 0 ở đó là sao nhẩy?

chithang
07-20-2015, 05:14 PM
Nhầm ko có số 0

TT_QuangTung_LD
07-23-2015, 10:25 PM
Đáp án là : *******13212211*******
Mình nghỉ là như vậy , hk bik có đúng hk nhé !!! :boss: , Có cần phải giải thích hk ???

TT_QuangTung_LD
07-23-2015, 10:31 PM
Ta có 2 số đầu là : 121, 111211
dựa vào số 121 => 111211
:kiengden: Có nghĩa là 1 số 1 , 1 số 2 và 1 số 1 nữa nên => 11 12 11 =>**** 111211****
Vậy thì có thể dựa vào như vậy , từ số 311221 => 1 số 3, 2 số 1 , 2 số 2 và 1 số 1 => 13 21 22 11
nên đáp án là
******* 13212211******** :boss:

chithang
07-24-2015, 12:28 PM
Đúng r.cái này chỉ chú ý cách đọc là ra

TT_QuangTung_LD
07-24-2015, 03:08 PM
Hk hại não lắm , cho thêm câu đố đi !!!

nktsonlshb
08-07-2015, 08:46 AM
13212211 la dap an

TT_QuangTung_LD
08-07-2015, 09:18 AM
13212211 la dap an

Giải ra rồi mà bạn !! :)