PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thách đố



Gin Blackkk
10-23-2016, 11:54 PM
Hãy vẽ 1 ngũ giác lồi lên 1 tờ giấy bằng 1 đường thẳng

kaneki ken
11-02-2016, 01:38 AM
Chỉ cần kẻ một đường ở 1 góc tờ giấy là được. Ngũ giác sẽ có 1 cạnh là đường vẽ, 4 cạnh còn lại là mép tờ giấy.