PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Từ làng Táo đến làng Dứa. From Appleville to Pineapplevillevutuanhaihn@yahoo.com.vn
01-20-2017, 02:31 PM
Một người cần vận chuyển 3000 quả táo từ làng Táo đến làng Dứa. Khoảng cách giữa 2 làng là 1000km. Mỗi lần người này chỉ mang được tối đa là 1000 quả táo. Trên đường đi từ làng Táo đến làng Dứa thì người này phải nộp thuế cho Pikachu với giá là 1 quả táo cho mỗi km (thuế sẽ được thu khi bắt đầu km đó, ví dụ đi 500m thì vẫn phải nộp 1 quả), tuy nhiên nếu đi ngược lại (tức từ làng Dứa về làng Táo) thì không cần nộp thuế. Làm cách nào để người này có thể mang được số táo tối đa tới làng Dứa. :cuoi:


Nguồn bài này(trả lời ở đây trước khi ấn vào link nha): ZEX-HỌC VIỆN TRINH THÁM VIỆT NAM ONLINE
Link: [Only registered and activated users can see links]

vutuanhaihn@yahoo.com.vn
01-20-2017, 11:36 PM
Sao bài này lại tụt xuống thứ 3 là thế nào?