Các bác giúp em giải mật thư này nhé :

OTT: Giữa khu rừng ! Hãy ém quân kín đáo không được để lại dấu vết.
Bạch văn : INU - TNGT - WAG - TNK - WG

Cám ơn các bác