Quote Nguyên văn bởi nktsonlshb Xem bài viết
Mấy vụ này đọc có vẻ khó
thì khó mới chưa phá đc