>>TIP: “Người cô độc suy nghĩ một mình và sáng tạo những giá trị mới cho cộng đồng.„

Đối thoại giữa vutuanhaihn@yahoo.com.vn và ksc10

3 Tin nhắn của khách

  1. Bạn nhắn cho mình thời gian bạn có thể online trên forum này mình cần nói chuyện với bạn.
  2. Chào bạn. Bữa mình có đọc VM của bạn rồi. Có chuyện gì không bạn?
  3. Chào bạn ksc10 nếu đọc được tin nhắn này thì nhắn lại với mình thời gian bạn có thể vào Forum nhé mình cần nói chuyện với bạn. :v
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 3 của 3