>>TIP: “Những gì bắt đầu trong cơn tức giận sẽ kết thúc trong sự xấu hổ (Ben Franklin)„

Đối thoại giữa ksc10 và aiemdao

1 Tin nhắn của khách

  1. t chờ bài viết về hệ thống dời chỗ của bác lâu quá :3
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1