>>TIP: “Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán dược cách họ giải quyết khó khăn trong tương lai.„

Đối thoại giữa ksc10 và vutuanhaihn@yahoo.com.vn

3 Tin nhắn của khách

  1. Bạn nhắn cho mình thời gian bạn có thể online trên forum này mình cần nói chuyện với bạn.
  2. Chào bạn. Bữa mình có đọc VM của bạn rồi. Có chuyện gì không bạn?
  3. Chào bạn ksc10 nếu đọc được tin nhắn này thì nhắn lại với mình thời gian bạn có thể vào Forum nhé mình cần nói chuyện với bạn. :v
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 3 của 3