>>TIP: “Những gì bắt đầu trong cơn tức giận sẽ kết thúc trong sự xấu hổ (Ben Franklin)„

Đối thoại giữa RubyDP và Hải Đào

1 Tin nhắn của khách

Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1