>>TIP: “Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã. Đối với người mạnh mẽ, nó là một thứ rượu mạnh (P.GERALDY)„
Not Logged In.
Sorry, you must log in or register to be able to access any part of the IShop system. Thank you.