>>TIP: “Những gì bắt đầu trong cơn tức giận sẽ kết thúc trong sự xấu hổ (Ben Franklin)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.