>>TIP: “Một người bạn tốt luôn đến với ta vào những lúc gay cấn nhất của cuộc đời (Macxim. Gorky)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.