>>TIP: “Ai cũng tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế giới này không giá trị bằng một hành động yêu thương. (Jamé Russell)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.