>>TIP: “Tình yêu tạo ra nhiều thứ bạn bỏ lỡ trong cuộc đời. Nếu không có tình yêu, bất cứ cái gì bạn có đều không bao giờ đủ. (Ann Landers)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.