>>TIP: “Những ý tưởng cao đẹp là vốn liếng chỉ sinh lợi trong tay những người tài năng.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.