>>TIP: “Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.