>>TIP: “Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả, nhưng hãy mong cho mình làm được hết sức mình.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.