>>TIP: “Tình bạn khiến cho chúng ta hạnh phúc hơn và giảm bớt đau khổ bằng cách nhân đôi niềm vui và giảm một nửa nỗi buồn (Marcus Cicero).„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.