>>TIP: “Nếu trái tim bạn là một đóa hoa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương. (Ngạn ngữ Nga)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.