>>TIP: “Sự thay đổi của cuộc sống là điều ko thể tránh khỏi - Việc của chúng ta đơn giản là lựa chọn cách để vượt qua mà thôi.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.