>>TIP: “Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh, nghĩa là hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng nhất. (J. Churchil)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.