>>TIP: “Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn. (Emerson)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.