>>TIP: “Tránh những người nóng giận trong phút chốc, tránh những người thâm hiểm cả đời.„

Tìm trong

Tìm kiếm theo bài viết

Thêm lựa chọn khác