>>TIP: “Bạn đừng làm gì trong cơn nóng giận, đang trong giông tố bạn có giương buồm để chạy thuyền không?„

Tìm trong

Tìm để

Thêm lựa chọn khác