>>TIP: “Ăn có thể ăn nửa bữa, ngủ có thể ngủ nửa đêm, nhưng không thể yêu bằng nửa con tim và đi nửa đường chân lý.„

Tìm trong

Tìm kiếm trong chủ đề - Chứng cứ hoàn hảo

Thêm lựa chọn khác