>>TIP: “Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.„

Tìm trong

Tìm kiếm trong chủ đề - Chứng cứ hoàn hảo

Thêm lựa chọn khác