>>TIP: “Ai cũng tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế giới này không giá trị bằng một hành động yêu thương. (Jamé Russell)„

Tìm trong

Tìm kiếm trong chủ đề - Chứng cứ hoàn hảo

Thêm lựa chọn khác