>>TIP: “Chỉ những kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ mới biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó.„

Tìm trong

Tìm kiếm trong chủ đề - Cháy

Thêm lựa chọn khác