>>TIP: “Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh nếu anh là kẻ hèn nhát; nhưng nếu anh là người dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh. (Frank)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.