>>TIP: “Khi là chính mình, bạn ko có bất cứ điều gì phải sợ hãi.„