>>TIP: “Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan bất kì sự hoài nghi nào của người khác.„